ya3bo2la1han3 de5 zhu3 ge1
1
ya3bo2la1han3 de5 zhu3 ,
gao1chu4 shi1xing2 tong3zhi4 ,
gu3jin4 jiang1lai2 wan4shi4 zong1 ,
ren2ai4 zhi1 zhu3 ;
wei3da4 wei2yi1 zhen1 shen2 ,
shang4tian1 xia4di4 tong2 zun1 ,
wo3 jing4 di1tou2 zan4mei3 sheng4 ming2 ,
yong3shi4 wu2jin4 .
2
gao1chu4 ju1zhu4 jun1wang2 ,
zheng4zhi2 , shan4 yi4 , gong1ping5 ,
ke4 di2 kai3xuan2 ,
sheng4 shi4 yu3 zui4 , he2ping2 zhi1 jun1 ;
zhu3 ju1 huan2xun2 shan1 gao1chu4 ,
wei2chi2 guang1ming2 tian1guo2 ,
yong3 xie2 zhong4 sheng4 tong2 xiang3 guang1rong2 ,
yong3heng2 zhi4li3 .
3
zhu3 ceng2 qin1 fa1:1:4 shi4yan2 ,
wo3 jiang1 kao4 zhu3 shi4yan2 ,
ye3 xiang4 tian1shi3 zhen4 yi4 fei1 qi3 ,
shang4sheng1 yu2 tian1 ;
qin1yan3 jian4 zhu3 sheng4 rong2 ,
chong2jing4 wo3 zhu3 da4 quan2 ,
gao1 sheng1 song4 zhu3 qi2miao4 en1ci2 ,
wan4dai4 wan4nian2 .
4
tian1shang4 kuai4le4 zhong4 jun1 ,
da4jia1 yi2zhi4 tong2 sheng1 ,
zan4mei3 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 ,
sheng4ling2 , quan2neng2 zhi1 shen2 !
wo3 zhong4 ye3 lai2 tong2 ying1 ,
zan4mei3 shu3:zhu3 wo3de5 shen2 ,
quan2quan2 quan2neng2 wei1yan2 de5 zhu3 ,
wan1gu3 yong3heng2 .
a4men2