ye4 jin4 guang1 tian1 ge1
1
zan4mei3 wo3 sheng4 fu4 ,
ye4 jin4 zhong4:-:chong2 jian4 guang1 tian1 ,
huo2po5 you4 jing3xing3 ,
wo3men5 li4 zai4 zhu3 qian2 ;
chang4 ge1 cheng1song4 zhu3 ,
feng4xian4 qi2qiu2 mo4nian4 ,
jin4jian4 zhu3 ci2 yan2 .
2
wan4you3 de5 zhi4 zun1 ,
ken3qiu2 zao4jiu4 wo3men5 ,
ke3lian4 wo3 ruan3ruo4 ,
shi3 wo3 jian4kang1 wan2zheng3 ;
dai4 wo3 shang4 tian1 ting2 ,
zhui1sui2 zhu3 de5 zhong4 sheng4 ,
huan1le4 wu2 qiong2jin4 .
3
fu4 , zi3 yu3 sheng4ling2 ,
tong2yang4 wan2quan2 shen2 sheng4 ,
san1wei4yi4ti3 zhu3 ,
ken3qiu2 ci4 wo3 jiu4en1 ;
yuan4 zhu3 de5 rong2guang1 ,
zhao4 tou4 zao4hua4 qun2 sheng1 ,
yin3 qi3 ge1song4 sheng1 .
1
Father, we praise thee,
now the night is over;
active and watchful,
stand we all before thee;
singing we offer prayer and meditation:
thus we adore thee.
2
Monarch of all things, fit us for thy mansions;
banish our weakness, health and wholeness sending;
bring us to heaven, where thy saints united
joy without ending.
3
All-holy Father, Son and equal Spirit,
Trinity bless จจ d, send us thy salvation;
thine is the glory, gleaming and resounding
through all creation.
-
Author (attr.): Gregory the Great; Translator: Percy Dearmer
Tune: CHRISTE SANCTORUM (53432)