qi2 lai2 xie4 zhu3 ge1
1
jin1 dang1 qi2 lai2 xie4 zhu3 ,
yi3 xin1 , yi3 shou3 yi3 sheng1yin1 ,
zhu3 ji4 wan2cheng2 qi2shi4 ,
shi4ren2 huan1 song4 zhu3 sheng4 ming2 ;
wo3 cong2 chu1 sheng1 shi2 qi3 ,
meng2 zhu3 fu2 you4 dao4 jin1 ,
xi1 shou4 wu2qiong2 zhi1 ai4 ,
jin1 you2 wei4 ji2 wen1 cun2 .
2
dan4yuan4 en1ci2 zhi1 zhu3
shi2chang2 ban4 wo3 dao4 zhong1shen1 ,
chang2 jiang1 kuai4le4 ping2an1 ,
gu3li4 an1wei4 wo3 zhong1xin1 ,
dao3 wo3 tuo1li2 yi2huo4 ,
zheng3 wo3 bi4mian3 you1 jing1 ,
wu2lun4 jin1sheng1 lai2shi4 ,
shi3 wo3 meng2 zhu3 hong2 en1 .
3
wo3 jiang1 gan3xie4 song4yang2 ,
jing4xian4 fu4 , zi3 yu3 sheng4ling2 ,
san1 wei4 ben3 tong2yi1 ti3 ,
zai4 tian1 zhi2zhang3 da4 quan2neng2 ;
du2 yi1 shui3 sheng1 shang4 zhu3 ,
tian1 ren2 kou4bai4 tong2xin1 ,
xi1 zai4 , jin1 zai4 ,
yong3 zai4 , qian1qiu1 wan1gu3 yong3heng2 .
a4men2