zhen1 mei3 ge1
1
zi4ran2 fu4 yu3 hua4tu2 se4:shai4 ,
ling2xing4 hua1 kai1 shi1ren2 bi3 ,
tian1zhen1 liu2lu4 yue4yin1 zhong1:4 ,
shen2 qi3 shi4jian1 xin1 yi4shu4 ,
jing1ying2 can3dan4 shi1 jiu4en1 ,
wan4xiang4 yin3 ren2 jian4 zhen1shi2 .
2
tong2 shi2 huo2po5 fu4 tian1zhen1 ,
cheng2shi2 qian1xu1 neng2 ai4ren5 ,
huan2jing4 xun1tao2 zao4 xi2guan4 ,
ke3lian4 xu1jia3 bian4 chu1xin1 ,
jing4 qiu2 mei3li4 ci2bei1 zhu3 ,
xi3jing4 zhuo2 shi4 zhong4 ling2hun2 .
3
gan1 quan2 liu2 zhu4 luu4 yin1 nong2 ,
si4 xia4 hai2tong2 xian4 xiao4rong2 ,
wan4 mei3 hui4 cheng2 da4 xi3le4 ,
yuan4 xiao1 hen4 mie4 yong3 he2222:huo2 tong2 ,
zhu3 yan2 tian1guo2 zheng4ru2 ci3 ,
ben3 zai4 yun4xing2 shen2 yi4 zhong1:4 .
4
dan4 qiu2 da4 qi3 xin4yang3 xin1 ,
man3huai2 xi1wang4 xiang4qian2 xing2 ,
ai4 zhu3 ai4ren5 feng4 shen2 yi4 ,
jin4 wo3 ben3fen4 yin3 ta1ren2 ,
qiu2 zhu3 shi2 tian1 ling2xing4 li4 ,
jiang1 ci3 zhen1 mei3 zao3 wan2cheng2 .
a4men2