cheng1xie4 ge1
1
pu3tian1zhi1xia4 , wan4 zu2 wan4min2 ,
ju4 dang1 xiang4 zhu3 huan1hu1 song4yang2 ,
le4yi4 shi4feng4 , qian2cheng2 cheng1song4 ,
lai2dao4 zhu3 qian2 gao1sheng1 ge1chang4 .
2
dang1 zhi1 zhu3 shi4 du2 yi1 zhen1 shen2 ,
bu4 ji2 ren2li4 chuang4zao4 wan4 ren2 ,
ci4 ren2 shen1xin1 , ci4 ren2 liang2shi5 ,
zhao1shou1 wan4 zhong4 jin4 ta1 yang2qun2 .
3
da4jia1 yong3yue4 lai2dao4 zhu3 men2 ,
huan1xin1 kuai4le4 jin4 zhu3 yuan4 ting2 ,
tong2xin1 tong2yi4 gan3xie4 zhen1 shen2 ,
gao1ge1 song4yang2 , zan4mei3 zhu3 ming2 .
4
wo3 zhu3 wo3 shen2 ben3 shi4 shan4liang2 ,
wo3 zhu3 ci2ai4 yong3yuan3 chang2cun2 ,
wo3 zhu3 xin4shi2 gen4gu3 bu4bian4 ,
wo3 zhu3 en1de2 wan4shi4 yong3heng2 .
a4men2