ci2 fu4 shang4di4 ge1
1
shang4di4 dai4 wo3 you3 hong2 en1 ,
zhen1 shi4 wo3 ci2ai4 fu4qin5 .
ti3tie1 wo3 ruan3ruo4 ,
an1wei4 wo3 shang1xin1 ,
zhou4ye4 bao3you4
bu4 li2 wo3de5 shen1 .
chang2 meng2 yin3ling3 ,(2x)
bu4bu4 shang4sheng1 le4yuan2 jin4 ,
zhi4bao3 zhi4 zun1 .
2
zi4 you3 yong3 you3 huo2 shang4di4 ,
ci4 wo3 sheng1ming4 qi2miao4 shen2 .
you1chou2 bian4 xi3le4 ,
huan4nan4 de5:2:dei3 an1ning2 ,
yi2 shi4 wu2 lu4
zi4 you3 guang1ming2 men2 .
ha1li4lu4ya3 !(2x)
kao4 zhe5 wo3 ci2ai4 fu4qin5 ,
fu2 le4:4:4:yue4 lai2lin2 .
3
shang4di4 ying1xu3 you3 wan4qian1 ,
zai4 ji1du1 li3 dou1 cheng2quan2 .
qi2qiu2 jiu4 de2zhao2 ,
xun2zhao3 jiu4 xun2 jian4 ,
kou4 men2 jiu4 kai1
yi2dian3 bu4 chi2yan2 .
ni3 ruo4 neng2 xin4 ,(2x)
fan2shi4 dou1 meng2 shen2 en1 juan4 ,
yi4wai4 ping2an1 .
a4men2