chuang4zao4 qi2 gong1 ge1
1
yang3 kan4:1 tian1kong1 , hao4da4 wu2qiong2 ,
wan4qian1 tian1 ti3 cuo4 za2 zong4 heng2 ,
he2cheng2 zheng3 ge4 guang1ming2 xi4tong3 ,
gong4 xuan1 shang4 zhu3 chuang4zao4 qi2 gong1 .
dong1 sheng1 xi1 luo4 , yi1 lun2 hong2 ri4 ,
shi4 zhu3 tai4chu1 chuang4zao4 cheng2ji1 ,
ta1 fa1:1:4 guang1hui1 zhao4 bian4 wan4lei4 ,
xian3shi4 shang4 zhu3 wu2qiong2 neng2li4 .
2
qing1 hui1 ru2 xue3 , wen1rou2 de5 yue4 ,
qing1 qing1 xiang4zhe5 jing4 ji4 de5 de5:di4 ,
chong2xin1 zi4 shu4 ping2sheng1 gu4shi5 ,
zan4mei3 zao4 ta1de5 zhu3 shang4di4 ;
zai4 ta1 zhou1wei2 , wu2 shu3 xing1chen2 ,
hao3si4 wan4 zhan3 guang1yao4 ming2deng1 ,
yi1 mian4 you2xing2 , yi1 mian4 song4 shen2 ,
fan3fu4 zan4yang2 chuang4zao4 shen1 en1 .
3
sui1ran2 ta1men5 qian1xu1 gong1jing4 ,
zhang333:chang22 qi1 jing4mo4 , lai2 fu4 zhou1 xing2 ;
sui1ran2 ta1men5 bu4 fa1sheng1 yin1 ,
jin3:4 yi1 gui3ji1 fa1chu1 guang1ming2 .
ren2jian1 fan2 bai3 you3 er3 neng2 ting1 ,
que4 chang2 ting1jian5 ta1men5 ge1sheng1 ,
guang1ming2 zhi1 zhong1:4 , xi3yue4 zhi1 yin1 ,
zao4 wo3 zhi1 zhu3 , shen2 sheng4 quan2neng2 .
a4men2