zan4mei3 shang4 zhu3 ge1
1
zan4mei3 shang4 zhu3 ,
quan2neng2 shen2ming2 , yu3zhou4 wan4you3 jun1wang2 ;
wo3 ling2 song4 zhu3 ,
yin1 zhu3 yong3yuan3 shi4 ni3 jiu4shu2 , jian4kang1 ;
xiong1di5 zi3mei4 ,
dou1 lai2 kao4jin4 zhu3 xiong1huai2 ,
huan1 ran2 xiang4 zhu3 gong1jing4 zan4yang2 .
2
zan4mei3 shang4 zhu3 ,
ru2ci3 qi2miao4 , tong3zhi4 shi4jian1 wan4wu4 ;
zhan3kai1 en1 yi4 ,
ru2ci3 wen1rou2 , jiang1 ni3 shi2chang2 bao3hu4 ;
ni3 qi3bu4 jian4 ,
you3 qiu2 jie1 meng2 zhu3 en1dian3 ,
zhu3 sheng1 ying1 ni3 ,
zhi3yin3 dao4lu4 ?
3
zan4mei3 shang4 zhu3 ,
fu2 ni3 hu4 ni3 , shi3 ni3 zuo4 gong1 shun4li4 ;
shang4 zhu3 hao3yi4 ,
shang4 zhu3 ci2 en1 , yi2ding4 tian1tian1 gen1 ni3 ;
zi3xi4 si1liang5 ,
quan2neng2 de5 zhu3 ai4 shen1 zhang333:chang22 ,
zuo4 ni3 peng2you5 ,
he2deng3 fu2qi5 !
4
zan4mei3 shang4 zhu3 !
rang4 wo3 zheng3 ge4 xin1ling2 zan4mei3 shang4 zhu3 !
dan4yuan4 tian1xia4 fan2 you3 xue4qi4 tong2 lai2 cheng1yang2 shang4 zhu3 !
shu3:zhu3 zhu3 de5 min2 ,
chong2xin1 yi2zhi4 shuo1 " a4men2 ",
huan1 ran2 gong1jing4 ,
zan4yang2 shang4 zhu3 .
a4men2