zan4 fu4 qi2 ai4 ge1
1
fu4 a4 , jiu3 zai4 chuang4shi4 zhi1 qian2 ,
ni3 xuan3 wo3men5 ai4 nan2 shu4 ;
zhe4 ai4 shen1 hou4 , ji4li4 , gan1tian2 ,
xi1yin3 wo3men5 gui1 ye1su1 .
huan2:hai2 yong4 en1dian3 ,(2x)
bao3shou3 wo3men5 yong3 wen3gu4 .(2x)
2
sui1ran2 yu3zhou4 zhu2jian4 gai3bian4 ,
dan4shi4 wo3 shen2 yong3 jian1ding4 ;
ta1de5 ai4xin1 tong2 ta1 en1 yan2 ,
shi2ke4 zai4 qian2 chang2 yin3ling3 .
qi2 en1 wu2bian1 ,(2x)
wo3men5 ying1dang1 zan4 ta1 ming2 !(2x)
3
shen2 de5 lian2min3 shi4 wo3 shi1ge1 ,
wo3 kou3 song4yang2 xin1 gan3ji1 ;
shi2jia4 dai4 xing2 , ci2ai4 mo4 ce4 ,
shen1 de5:2:dei3 wo3 xin1 man3 wo3 yi4 .
jiu4en1 bai2 she3 ,(2x)
lian2 ta1 ai4 zi3 dou1 bu4 xi1 !(2x)
4
ci2ai4 fu4 shen2 ! wo3men5 xian4zai4
tong2xin1 zan4mei3 ai4 wu2liang4 ;
zhi2dao4 yong3shi4 , wan4 zai3:3:4:4 , yi4 zai3:3:4:4 ,
wo3men5 reng2 shi4 yao4 zan4yang2 !
dan4yuan4 jing4bai4 ,(2x)
yong3yuan3 gui1 shen2 he2222:huo2 gao1 yang2 !(2x)
-
Lyrics: James G. Deck
Music: Philip P. Bliss