qian1 gu3 bao3zhang4 ge1
1
shang4di4 shi4 ren2 qian1 gu3 bao3zhang4 ,
shi4 ren2 jiang1lai2 xi1wang4 ,
shi4 ren2 ju1suo3 , di3 yu4 feng1 yu3 ,
shi4 ren2 yong3yuan3 jia1xiang1 .
2
zai4 zhu3 bao3zuo4 bi4 yin1 zhi1 xia4 ,
qun2 sheng4 yi1xiang4 an1ju1 ;
wei2 lai4 shen2 bi4 wei1 quan2 bao3hu4 ,
yong3yuan3 ping2an1 wu2luu4 .
3
shan1chuan1 shang4wei4 fa1xian4 zhi1 shi2 ,
xing1 qiu2 wei4 jie1:jie2 zhi1 xian1 ,
yuan3 zi4 tai4chu1 bian4 you3 shen2 zai4 ,
yong3 zai4 wu2 qiong2jin4 nian2 .
4
zai4 shen2 yan3 zhong1:4 , yi4 qian1wan4 nian2 ,
huang3ruo4 ren2jian1 ge2 su4 ;
huang3ruo4 chu1 wen2 zi3 ye4 zhong1 sheng1 ,
zhuan3shun4 dong1fang1 ri4chu1 .
5
shi2jian1 zheng4 si4 da4 jiang1 liu2shui3 ,
lang4 tao2 wan4xiang4 zhong4 sheng1 ,
zhuan3shun4 fei1shi4 , huang3ruo4 meng4jing4 ,
zhao1:chao2:2 lai2 bu4 liu2 yu2 hen2 .
6
shang4di4 shi4 ren2 qian1 gu3 bao3zhang4 ,
shi4 ren2 jiang1lai2 xi1wang4 ,
shi4 ren2 ju1suo3 , di3 yu4 feng1 yu3 ,
shi4 ren2 yong3jiu3 jia1xiang1 .