zan4mei3 ge1
1
zan4mei3 shang4di4 ,
wei4 wo3men5 wan2cheng2 liao3:le5 jiu4shu2 ,
wo3 zhong4 lai2dao4 zhu3 mian4qian2 ,
xian4shang5 li3wu4 ;
qian2 cheng2 gong4feng4 zhu3 qian2 ,
qu1xi1 jing4bai4 bu4zhi3 ,
lai2 gan3xie4 zhu3 sheng4 ming2 ,
huan1 chang4 zan4mei3 zhu3 .
2
xian1 xian2 zhi1 shen2 ,
ken3qiu2 ting1 wo3men5 qing1 su4 ,
meng2 zhu3 yin3dao3 jing1 shi4lian4 ,
feng1 bo1 an1 du4 ;
mei3dang1 huan4nan4 lin2 tou2 ,
zhu3 bi4 yin3ling3 chu1 xian3 ,
sheng1huo2 neng2gou4 de2sheng4 ,
yong3 kao4 zhu3 bang1zhu5 .
3
jing4xian4 song4zan4 ,
you3 jiu4zhu3 wei4 wo3men5 yin3lu4 ,
zhen1cheng2 gan3xie4 song4yang2 zhu3 ,
wo3 zhong4 huan1hu1 ;
yin1 zhu3 zai4 wo3 shen1 pang2 ,
you3 zhu3 bang3bi4 hu4wei4 ,
wo3men5 gan3xie4 ge1chang4 ,
yong3yuan3 zan4mei3 zhu3 .
a4men2