ci2bei1 wen3ding4 ge1
1
da4jia1 huan1 ran2 song4yang2 zhu3 ,
yin1 ta1 he2222:huo2 ai4 shi2 hong2 shen1 ,
yin1 ta1 ci2ai4 bu4bian4 geng4:1 ,
yong3yuan3 wen3ding4 yong3 zhen1cheng2 .
2
da4jia1 guang3 bu4 zhu3 rong2 ming2 ,
ta1 shi4 wan4 ling2 da4 zhi4 zun1 ;
jing1 ta1 fa1:1:4 ming4 xian3 quan2neng2 ,
xin1 tian1 xin1 de5:di4 man3 guang1ming2 .
3
ta1 shi3 huang2jin1 hao4:3 tai4yang2 ,
mei3 ri4 xing2zou3 ta2 lu4cheng2 ;
ta1 shi3 xin1 yue4 zhao4 hei1ye4 ,
pei2ban4 qun2 xing1 fa1guang1 ming2 .
4
shou4 zao4 wan4 ling2 ta1 wei4yang3 ,
sheng4 en1 gong1ji3 zong3 feng1ying2 ;
yin1 ta1 ci2ai4 bu4bian4 geng4:1 ,
yong3yuan3 wen3ding4 , yong3 zhen1cheng2 .
a4men2