zhu3 ai4 hui1huang2 ge1
1
wan4you3 zhu3zai3 , gao1 ju1 bao3zuo4 ,
hong2 ri4 ming2 xing1 , xian3 zhu3 guang1ming2 ;
zhu3 shi4 da4 qian1 shi4jie4 zhong1xin1 ,
que4 jin4 mei3 ke1 ren2ai4 zhong1 huai2 !

2
zhu3 shi4 sheng1ming4 xu4ri4 guang1hua2 ,
bai2ri4 hui1huang2 , zhao4 wo3 xing2 cheng2 ;
zhu3 shi4 xi1wang4 jing3 xing1 guang1cai3 ,
zhang333:chang22 ye4 zhi1 zhong1:4 , huan1 wei4 wo3 ling2 .
3
zhang333:chang22 ye4 shi4 zhu3 xiao4rong2 zan4 lian3 ;
zheng4wu3 bu4guo4 zhu3 ai4 shu3guang1 ;
zhang333:chang22 hong2 shi4 zhu3 ci2bei1 ji4hao5 ;
chu2 que4 zui4 yun2 , zhu3 ai4 hui1huang2 .
4
sheng1ming4 zhi1 zhu3 , chong1 sai1:4:4 liang3 jian4:4:1:1:1 ,
sheng4 guang1 shi4 dao4 , sheng4 re4 shi4 ai4 ;
zai4 zhu3 rong2guang1 yong3 yao4 zuo4 qian2 ,
shei2 gan3 si1 xin1 , zi4 qiu2 guang1cai3 ?
5
qiu2 ci4 zhen1li3 , shi3 wo3 zi4you2 ,
ran2 qi3 xiang4 zhu3 huo3re4 xin1chang2 ,
zhi2 zhi4 da4 qian1 sheng1ming4 ji4tan2 ,
tong2 ran2 yi1 pian4 tian1 huo3 shen2 guang1 .
a4men2