027 tian1fu4 shi4jie4 ge1 This is My Father's World
1
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
hai2tong2 ce4er3 yao4 ting1 ,
yu3zhou4 chang4 ge1 si4wei2 xiang3ying5 ,
xing1chen2 zuo4le4 tong2 sheng1 .
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
wo3 xin1 man3 you3 an1ning2 ;
shu4mu4 huo1cao3 , cang1 tian1 bi2hai3 ,
shu4shuo1 tian1fu4 quan2neng2 .
2
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
xiao3niao3 zhang333:chang22 chi4 fei1 ming2 ;
qing1chen2 ming2liang4 , hao4:3 hua1 mei3li4 ,
zheng4ming2 tian1li3 jing1shen1 .
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
ta1 ai4 pu3ji2 wan4qian1 ;
feng1 chui1 zhi1 cao3 , jiang1 ta1 biao3xian4 ,
tian1fu4 chong1man3 shi4jian1 .
3
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
qiu2 zhu3 jiao4 wo3 bu4 wang4 ,
zui4e4 sui1ran2 hao3xiang4 de2sheng4 ,
tian1fu4 que4 reng2 zhang3guan3 .
zhe4 shi4 tian1fu4 shi4jie4 ,
wo3 xin1 bu2bi4 you1shang1 ;
shang4di4 shi4 wang2 , tian1di4 tong2 chang4 ,
ge1sheng1 chong1man3 wan4fang1 .
a4men2