yuan4 reng2 gao1chang4 ge1
1
xi1 ri4 suo3 chang4 shi1ge1
jin1ri4 wo3 yuan4 reng2 gao1chang4 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
song4 zhu3 qi2miao4 jiu4en1
ci2ai4 hao4da4 zhen1 wu2liang4 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
0
wo3 zhong4 sheng4tu2 su4 xing1qi3 ,
huan2rao3 bao3zuo4 qi2 ge1chang4 ,
yin1 zhu3 sheng4 shou3 chang2 yin3dao3 ,
qian2tu2 yu4 zou3 yu4 ming2liang4 ,
yong3yue4 huan1xin1 xiang4qian2 xing2 ,
fu4 jia1 yin3 yin3 yi3 zai4 wang4 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
2
yin1 zhu3 jiu4shu2 da4 ai4
shi3 wo3 chang2 gan3ji1 huan1xin1 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
gan1xin1 feng4xian4 shen1xin1
bi4sheng1 fu2yi4 wo3 da4 jun1 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
3
wo3 yuan4 huan1xin1 ben1fu4
tian1shang4 rong2yao4 mei3 jia1xiang1
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
mu4du3 da4 jun1 wei1 rong2 ,
wo3 bi4 huan1hu1 le4:4:4:yue4 wu2 yang1 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
4
zai4 bi3 tong2 chang4 xin1 ge1
zan4mei3 jiu4zhu3 shu2 zui4 gong1 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !
meng2 jiu4shu2 zhi1 qun2zhong4
qi2 sheng1 ge1song4 zhu3 en1 hong2 ,
rong2yao4 gui1 shen2 , ha1li4lu4ya3 !