tian1 en1 ge1
1
tian1shang4 de5 fu4qin5 da4 ci2bei1 ya1 ,
shang3 wo3 chi1 chuan1 yang4yang4 dou1 quan2bei4 ;
wo3 ding4 yao4 fu2cong2 ta1 ,
xiang4 ta1 xin1 qian1bei1 ;
ta1 shi4 chun1 feng1 wo3 shi4 cao3 ,
rang4 ta1 chui1 .
2
bu4 you1chou2 jin1tian1 chuan1 shen2me5 ya1 ,
bu4 you1chou2 jin1tian1 yao4 chi1 shen2me5 ;
wo3 tian1fu4 , wo3 zhi1dao5 ,
zen3yang4 yang3huo5 wo3 ,
zhi3yao4 wei4 ta1 qin2 zuo4gong1 ,
zui4 wen3tuo3 .
3
kan4:1 xiao3niao3 fei1 shang4 you4 fei1 xia4 ya1 ,
qing3 kan4:1 tian2yuan2 li3 na4 bai3he2hua1 ,
ye3 bu4 zhong4:3 ye3 bu4 shou1 ,
ye3 bu2hui4 fang3sha1 ,
tian1fu4 shang4qie3 yang3huo5 ta1 ,
he2kuang4 zan2 .
4
suo3luo2men2 huang2di4 xiang3 rong2hua2 ya1 ,
ye3 bu4ru2 fei1niao3 he2222:huo2 bai3he2hua1 ;
zhong4 xiong1di5 , bu2yao4 sha3 ,
tian1 en1 zhen1 guang3da4 ;
zhe4ge5 shi4jie4 shi4 wo3 jia1 ,
shi4 ni3 jia1 .
a4men2