wan4 fu2 zhi1 yuan2 ge1
1
zan4mei3 shang4 zhu3 wan4 fu2 zhi1 yuan2 .
ge1song4 zhi4gao1 zhen1 shen2 ,
ha1li4lu4ya3 !
yong3yuan3 cheng1song4 ta1 .
zan4mei3 shang4 zhu3 wan4 fu2 zhi1 yuan2 .
pai1 shou3 huan1hu1 ge1chang4 ,
tan2qin2 zou4yue4 hui2xiang3 ,
gao1sheng1 zan4mei3 song4yang2 ,
gan3xie4 hong2 en1 wu2liang4 .
zan4mei3 shang4 zhu3 wan4 fu2 zhi1 yuan2 .
2
xi1an1 , huan1ying2 jiu4zhu3 lai2lin2 .
lian2min3 wu2zhi1 zui4ren2
tao2bi4 jiu4en1 ,
ta1 lai2 xun2zhao3 ni3 .
xi1an1 , huan1ying2 jiu4zhu3 lai2lin2 .
yong3yuan3 gen1sui2 jiu4zhu3 ,
pan4wang4 meng2 fu4 de5:2:dei3 en1 ,
ta1 wei4 ni3 she3 sheng1ming4 ,
ta1 ai4 ni3 dao4 yong3heng2 .
zan4mei3 shang4 zhu3 wan4 fu2 zhi1 yuan2 .
3
xi1an1 , wo3 zhu3 yi3jing5 lai2lin2 .
jing4xian4 suo3you3 , quan2 sheng1
fu2shi4 yin1qin2 ,
yi1xin1 shun4fu2 ta1 .
xi1an1 , wo3 zhu3 yi3jing5 lai2lin2 .
zhu3 bei1 qian2cheng2 gong4 yin3:4 ,
zhu3 e4 he2 xu1 dan1xin1 ?
zhu3 jian4 shi2chang2 pei4dai4 ,
zhu3 dan1 bei1fu4 zhong1shen1 .
zan4mei3 shang4 zhu3 wan4 fu2 zhi1 yuan2 .
a4men2