cheng1song4 chong2bai4 ge1
1
qian2cheng2 chong2bai4
yu3zhou4 wan4wu4 zhu3zai3 ,
ta1 chuang4zao4 zhu1 tian1ri4 yue4 xing1chen2 ;
quan2neng2 zhen1 shen2 ,
gong1zheng4 shan4 yi4 gen1ben3 ,
ta1 nai3shi4 zhong4 shan4 wan4 mei3 gen1ben3 .
0
zan4mei3 wan4 wang2 zhi1 wang2 ,
wan4 zhu3 zhi1 zhu3 ,
quan2bing3 rong2yao4 gui1 ta1 ,
zhi2dao4 yong3yuan3 .
2
shen2 ai4 shi4ren2 ,
chong2jian4 mei3li4 yi1dian4 ,
jie4 ai4 zi3 bai4huai4 zui4e4 quan2shi4 .
wan4wu4 zhi1 ling2 ,
du2 ju4 zi4you2 yi4 zhi4 ,
zun1 shen2 zhi3 jin4 qi2 zhi4li3 tian1 zhi2 .
3
song4zan4 zhen1 shen2
wan2cheng2 jiu4shu2 da4 gong1 ,
shi3 wo3men5 xin1ling2 huan4 ran2 geng1xin1 ;
ju4 wu4:e4:e4 qin1 shan4 ,
rong2 zhu3 fu2 yi4 qun2 sheng1 ,
tong2 biao3zhang1 shen2 ai4 ; yong3 wu2 qiong2jin4 .

a4men2