mei3 zai1 gao1yang2 ge1
1
mei3 zai1 ! shan4 zai1 ! gao1yang2 de5 xin1 ge1 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ! (2x)
zhe4ge5 fu2yin1 ci4 wu2bi3 kuai4le4 ,
rong2yao4 zhi4gao1 de5 zhu3 !
jiang4sheng1 ren2jian1 ye1su1 ji1du1 ,
li2 qu4 tian1ting2 shi4 wei4 jiu4shu2 ,
ru2ci3 qi2 ai4 ju3 shi4 jie1 wu2 ,
shi4ren2 dou1 ke3 meng2 en1 ze2 .
2
ting1 na3 ! ge1sheng1 you2 tian1shang4 piao1 lai2 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ! (2x)
shen2 jiu4shi4 guang1 shen2 ye3 jiu4shi4 ai4 ,
rong2yao4 zhi4gao1 de5 zhu3 !
shi4shang5 suo3you3 bei1shang1 ren2men5 ,
bu2bi4 jue2wang4 , wu2 xu1 fan2men4 ,
tai2qi3 tou2 lai2 yang3wang4 jiu4en1 ,
ye1su1 jiu4zhu3 dou1 en1 dai4 .
3
ci3 ge1sheng1 yin1 ying1dang1 liang4 qie3 qing1 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ! (2x)
ci3 ge1 ti2mu4 ying1dang1 chang2 xian1ming2 ,
rong2yao4 zhi4gao1 de5 zhu3 !
chang4 zhi4 nei4xin1 huan1xi3 tiao4yue4 ,
chang4 zhi4 tian1xia4 bu4 man3 ci3 diao4:4:tiao2 ,
chang4 zhi4 suo3you3 meng2 ai4 xin1 zao4 dou1 chang4 ci3 ge1 yong3 bu4 ting2 .
0
da4sheng1 zan4mei3 , kou3 chang4 xin1 he2222:huo2 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ! (2x)
zi4gu3 yi3lai2 wu2 ci3 shi1ge1 ,
rong2yao4 zhi4gao1 de5 zhu3 !