zan4mei3 ye1su1 ge1
1
zan4mei3 ! zan4mei3 !
ye1su1 wo3 qin1ai4 de5 jiu4zhu3 ,
quan2 de5:di4 ge1chang4
zhu3 de5 miao4 ai4 xian3ming2 .
tian1shi3 , tian1 jun1 gao1sheng1 zan4mei3
ci2bei1 jiu4zhu3 ,
zun1gui4 , rong2yao4
dou1 gui1 wo3 zhu3 sheng4 ming2 !
ye1su1 yin3dao3 ,
ru2tong2 mu4ren2 ling3 xiao3 yang2 ,
yin1 zhu3 zhong1ri4
huai2bao4 ta1 zhong4 zi3min2 .
2
zan4mei3 ! zan4mei3 !
ye1su1 wo3 ci2bei1 de5 jiu4zhu3 ,
wei2ren2 zui4guo4
shou4ku3 liu2xue4 she3shen1 .
zhu3 shi4 pan2shi2 ,
wo3 xin1 suo3 ai4mu4 de5 jiu4zhu3 ,
zan4mei3 ! zan4mei3 !
shi2jia4 jiu4shu2 hong2 en1 .
gao1sheng1 ge1chang4 ,
yin1 zhu3 dan1dang1 wo3 chou2men4 ,
wu2xian4 ci2bei1 ,
qi2miao4 ai4 he2deng3 shen1 !
3
zan4mei3 ! zan4mei3 !
ye1su1 wo3 yong3yuan3 de5 gao1yang2 ,
tian1shang4 sheng4 zhong4
he2san4na4 gao1sheng1 chang4 !
ye1su1 jiu4zhu3
zuo4 wo3men5 he2ping2 de5 jun1wang2 ,
jia1 mian3 yu2 zhu3 ,
xian1zhi1 , ji4si1 , jun1wang2 .
ji1du1 zai4 lai2 ,
wan4min2 qu1xi1 gong1 jing4bai4 ,
rong2yao4 quan2neng2
dou1 gui1 wo3 zhu3 , wo3 wang2 .
0
zan4mei3 jiu4zhu3 ,
chuan2yang2 ta1 ji2da4 de5 ren2ai4 .
yong3yuan3 ge1chang4 ,
song4yang2 zhu3 ming2 wan4dai4 !
a4men2