039 yong1dai4 ge1 Crown Him with Many Crowns
1
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
sheng4 gao1 zai4 bao3zuo4 shang4 ,
ting1 a4 ! hao4:3 le4:4:4:yue4 chuan2bian4 zhu1 tian1 ,
he2sheng1 ya1 dao3:4:4 qun2 xiang3 ;
xing3 a4 ! wo3 xin1 tong2 chang4 ,
song4 ta1 jiu4en1 hao4dang4 ,
huan1hu1 wei4 ni3 shou4 si3 zhi1 zhu3 ,
qian1qiu1 wan4sui4 wu2jiang1 .
2
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
sheng4jie2 zhi4 zun1 shen2 zi3 ,
gen1 ta1de5 ren2 kuai4le4 yong1dai4 ,
yin1 ta1 yi4 shi4 ren2zi3 ;
chen2 shi4 wan4qian1 you1shang1 ,
yi1qie4 jing1 ta1 qin1 chang2 ,
yin1 ta1 jue2xin1 dan1fu4 zhu1 lei4:3:3 ,
qun2 sheng1 de5:2:dei3 xiang3 an1kang1 .
3
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
du2 yi4sheng1 ming4 zhi1 wang2 ,
wan4 bang1 min2 zhong4 dou1 meng2 jiu4 du4 ,
yin1 ta1 xiao1mie4 si3wang2 ;
kuai4 lai2 ge1song4 huan1xin1 ,
xie4 ta1 te4shu1 hong2 en1 ,
yin1 ta1 yi1 si3 zhan4sheng4 wan4 si3 ,
yong3sheng1 pu3ji2 qun2 sheng1 .
4
kuai4 lai2 yong1dai4 wei4 wang2 ,
yong3 jian4 he2ping2 zhi1 wang2 ,
pu3tian1zhi1xia4 zhan4zheng1 zhi3xi1 ,
gan1ge1 hua1:4:4 wei4 song4yang2 ;
zhu3zhi4 wan4guo2 wan4fang1 ,
zhu3quan2 de5:di4 jiu3 tian1 zhang333:chang22 ,
bao3 xue4 suo3 zi1 ,
sheng1ming4 hua1 fang4 , wei4 cheng2 yi4cai3 tian1 xiang1 .