song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ge1
1
song4zan4 gui1yu3 ye1su1 sheng4 ming2 ,
zhi4gao1 ! zhi4 sheng4 ! zhi4 zun1 !
tian1shang4 di4xia4:5 ge1song4 zhu3 ming2 ,
ge1sheng1 zhou4ye4 bu4 ting2 .
0
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ,(2x)
song4zan4 rong2yao4 gui1 zhu3 sheng4 ming2 !
song4zan4 zhu3 sheng4 ming2 ,(2x)
song4zan4 rong2yao4 gui1 zhu3 sheng4 ming2 !
2
ye1su1 sheng4 ming2 man3 you3 quan2neng2 ,
shi3 mo2gui3 dou1 tao2dun4 ;
neng2 shi3 zui4ren2 chu1 si3 ru4 sheng1 ,
de2dao4 tian1tang2 fu2 fen4 .
3
zhu3 ming2cheng1 wei4 qi2miao4 ,
ce4shi4 , quan2neng2 he2ping2 zhi1 jun1 ;
wan4 xi1 gui4bai4 , wan4 kou3 cheng2ren4 ,
rong2yao4 yong3 gui1 zhu3 ming2 .
4
zhu3 ming2 he2deng3 jia1 mei3 xin1xiang1 !
pu3bian4 yu3zhou4 qiong2cang1 ;
zhu3 ming2 chao1hu1 wan4 ming2 zhi1 shang4 ,
pei4 shou4 yi1qie4 song4yang2 .

a4men2