ji1du1 yong3 chang2jiu3 ge1
1
ni3 ke3 ceng2 zhi1 fou3:pi3 ?
ji1du1 tai4chu1 yu3 shen2 xie2 ,
shang4di4 jie4 ta1 chuang4 wan4you3 ;
fu4 shen2 zuo4 shi4 dao4 ru2jin1 ,
zhu3 ye3 zuo4 shi4 cong2 wei4 xiu1 .
ji1du1 yong3 chang2jiu3 !
2
zhu3 ai4 he2 shen1 hou4 !
dao4cheng2rou4shen1 yu3 ren2 tong2 ,
mo4 ce4 miao4 ai4 guan4 qian1qiu1 ;
shang4di4 jiu4en1 zhang1 rong2 hui1 ,
shi2jia4 guang1hua2 zhao4 yu3zhou4 .
ji1du1 yong3 chang2jiu3 !
3
wo3 zhong4 dang1 xun2qiu2 :
wang2 ling2 qi3shi4 he2 chang2 zhi3 ,
sheng1ming4 huo2shui3 chang2 yong3liu2 ;
tian1di4 wan4wu4 cheng2 yi4cai3 ,
chuang4shi3 cheng2 zhong1 tong2 yuan2 you2 .
ji1du1 yong3 chang2jiu3 !
a4men2