song4 zhu3 ge1
1
zhu3 ye1su1 a4 ! wo3 zan4mei3 ni3 ;
ni3de5 gong1yi4 hao3xiang4 gao1shan1 ,
ni3de5 xin4shi2 da2dao4 qiong2cang1 ,
ni3de5 pan4 yu3 ru2tong2 shen1yuan1 .
0
zhu3 ye1su1 ! wo3 zan4mei3 ni3 ,
yin1 ni3 bi3 wan4you3 geng4:1 mei3 ;
you3 ni3 jiu4 you3 liao3:le5 yi1qie4 ,
zai4 de5:di4 ru2tong2 zai4 tian1 .
2
zhu3 ye1su1 a4 ! wo3 gan3xie4 ni3 ;
ni3de5 ci2ai4 shang4 ji2 zhu1 tian1 ,
ni3de5 en1dian3 cun2 dao4 yong3yuan3 ,
ni3de5 dai4ling3 man3 you3 ping2an1 .
3
zhu3 ye1su1 a4 ! wo3 gen1sui2 ni3 ;
ni3de5 sheng4 ming2 he2deng3 fen1fang1 ,
ni3de5 mei3 jiu3 he2qi2 xin1xiang1 ,
ni3de5 huo2shui3 wo3 xin1 ke3xiang3 .
4
wo3 sui1 wa3 qi4 , zhu3 bu4 diu1qi4 ,
bao3 xue4 xi3jing4 , zhu3 ling2 chong1 ying2 ,
zuo4 guang1 zuo4 yan2 yin3 ren2 zhu3 qian2 ,
ha1li4lu4ya3 ! rong2 gui1 fu4 shen2 .

a4men2