dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4 ge1
1
zhu3 shi4 dao4lu4 , cong2 zhu3 er2 xing2 ,
fang1 neng2 chu1 si3 ru4 sheng1 ;
wu2lun4 he2 ren2 xun2qiu2 tian1fu4 ,
dang1 cong2 zhu3 lu4 er2 xing2 .
2
zhu3 shi4 zhen1li3 , wei2 zhu3 sheng4 yan2
neng2 ci4 zhi4hui4 cong1ming5 ;
wei2 zhu3 duo1fang1 jiao4dao3 wo3 xin1 ,
shi3 wo3 xin1di4 jie2 qing1 .
3
zhu3 shi4 sheng1ming4 , yi3 lie4 zhi1 fen2
zheng4ming2 sheng4 si3 quan2neng2 ;
ren2 neng2 cheng2xin1 xin4 tuo1 wo3 zhu3 ,
ding4 mian3 di4yu4 you1 jing1 .
4
zhu3 shi4 dao4lu4 , zhen1li3 , sheng1ming4 ,
qiu2 shi3 ren4shi5 lu4cheng2 ;
jian1shou3 zhen1li3 , huo4de2 sheng1ming4 ,
yong3yuan3 kuai4le4 an1ning2 .
a4men2