zhu3 ming2 tian2mei3 ge1
1
mei3 zai1 ! miao4 zai1 ! shen2 de5 ai4 zi3 ,
zuo4 wo3 bao3gui4 jiu4zhu3 ;
wei4 wo3 jiang4sheng1 , shou4 si3 , fu4huo2 ,
zai4 lin2 , yong3yuan3 tong2 zhu4 .
2
ye1su1 , zhe4 ming2 tian2mei3 , fen1fang1 ,
wei4 wo3 chou2ku3 xin1ling2 ;
wo3 xin1 huan1le4 , wo3 kou3 ge1chang4
zhe4ge5 bao3gui4 de5 ming2 .
3
ye1su1 nai3shi4 sheng1ming4 , liang4guang1 ,
nai3shi4 zhen1li3 , dao4lu4 ;
jin1 zai4 wo3 xin1 zuo4zhu3 zuo4 wang2 ,
jiang1 wo3 yin3dao3 an1fu3 .
4
bao3gui4 jiu4zhu3 yuan3 sheng4 qi2 zhen1 ,
shi2ke4 man3zu1 wo3 xin1 ;
jie3 wo3 chou2ku3 , xiao1 wo3 fan2men4 ,
yong3yuan3 yu3 wo3 xiang1qin1 .
5
rong2 zai1 ! le4:4:4:yue4 zai1 ! ye1su1 wo3 zhu3 ,
yong3 shi4 wo3de5 rong2yao4 ;
rong2yao4 zhi1 ming2 nai3shi4 ye1su1 ,
wo3 yao4 yong3yuan3 chen4:cheng1:1 dao4 .
a4men2