ye1su1 mei3ming2 ge1
1
mei3 zai1 ! sheng4zai1 ! ye1su1 ming2 ,
xian1:3 yu2 qi2 hua1 zui4 xiang1 xin1 ,
zao3 ye3 mu4 ye3 wo3 chang2 nian4 ,
xin1ran2 chuan2 chu1 shi3 ren2 ting1 .
qi2 zai1 ! qi2 zai1 !
ye1su1 en1 , jiu4zhu3 ai4 zui4ren2 ,
lin2 yu2 fan2 jian4:4:1:1:1 she3ji3 shen1 .
2
qi2 zai1 ! miao4 zai1 ! ye1su1 ming2 ,
wo3 yong3 nan2wang4 ci3 zhong1:4 qing2 ,
yi1 ge4 zui4ren2 jing4 meng2 jiu4 ,
bao3 xue4 xi3 zui4 de5:2:dei3 jie2jing4 .
ai4 he2 nan2 ce4 en1 he2 shen1 !
cong2ci3 zuo4 xin1 ren2 ,
quan2 dang1 huo2 ji4 xian4 ji3 shen1 .
3
fu2 zai1 ! le4:4:4:yue4 zai1 ! ye1su1 ming2 ,
shi3 wo3 nei4xin1 nan2 ping2jing4 ,
lai2lin2 chen2 shi4 zuo4 xi1sheng1 ,
she3ming4 , liu2xue4 , shi2jia4 ding1 .
ru2ci3 en1ai4 nan2 chang2 bu3 ,
cong2ci3 gen1sui2 zhu3 ,
yi4sheng1 huo2 zhe5 wei4 ji1du1 .
4
da4 zai1 ! rong2 zai1 ! ye1su1 ming2 ,
sheng4guo4 si3 quan2 wan4 zhong4 qing4 ,
wan2cheng2 jiu4shu2 gong1 wu2liang4 ,
you2 si3 fu4huo2 sheng1 tian1ting2 .
ji1du1 ye1su1 ming2 zhi4bao3 ,
zhong4ren2 song4 sheng1 gao1 ,
wu4 shi3 fu4 shen2 de5:2:dei3 rong2yao4 .
a4men2