mei3 zai1 zhu3 ye1su1 ge1
1
mei3 zai1 ! zhu3 ye1su1 ,
tong3zhi4 wan4 mei3 qun2 sheng1 ,
shi4ren2 zhi1 zi3 ,
dao4cheng2rou4shen1 ;
zhu3 , wo3 suo3 jing3yang3 ,
zhu3 , wo3 suo3 chong2 zun1 ,
zhu3 shi4 wo3 ling2
rong2 le4:4:4:yue4 huan1xin1 .
2
mei3 zai1 ! fang1 cao3di4 ,
jiao1 yuan2 geng4jia1 mei3li4 ,
ta1men5 pi1 fu2:2:4
can4lan4 chun1 yi1 ;
ye1su1 geng4:1 qing1jie2 ,
ye1su1 geng4:1 mei3li4 ,
neng2 shi3 chou2 xin1
fa1sheng1 ge1 yi4 .
3
mei3 zai1 ! shi4 zhao1hui1 ,
ye4 yue4 geng4:1 jue2 qing1 yan2 ,
fan2xing1 can4lan4 ,
qian4 bian4 zhu1 tian1 ;
ye1su1 geng4:1 hui1huang2 ,
ye1su1 geng4:1 jiao3jie2 ,
guang1hua2 zhao4 che4
tian1shang4 ren2jian1 .
a4men2