xin1 xiang4 zhu3 bao3zuo4 ge1
1
e2:o2;4 , zhu3 ye1su1 !
wo3de5 xin1 xiang4zhe5 bao3zuo4 ,
he2deng3 xi3le4 ,
xiang4 ni3 gan3xie4 zan4mei3 !
yin1 zhe5 meng2 fu2 ,
wo3 jing4bai4 , wo3 ye3 shu4shuo1 ,
cheng2ren4 wei2 ni3
zhen1 shi4 pei4 shou4 zan4mei3 .
0
zhu3 pei4 shou4 zan4mei3 !
zhu3 pei4 shou4 zan4mei3 ,
yin1wei5 wei2you3 ni3
zhen1 shou4 zan4mei3 !
yin1 zhe5 meng2 fu2 ,
wo3 jing4bai4 ,
wo3 ye3 shu4shuo1 ,
zan4 ni3 rong2yao4 ,
yin1 ni3 pei4 shou4 zan4mei3 .
2
ni3 zhe4 shen2ren2 ,
shi4 zhen1 shen2 , you4 shi4 zhen1 ren2 ,
wan2cheng2 jiu4shu2 ,
wei4 wo3men5 zuo4 xi1sheng1 ;
nuu3ren2 hou4yi4 ,
ceng2 ru2he2 qin1 lin2 shi4 chen2 ,
bai4huai4 gu3 she2 ,
shang1 qi2 tou2 ta4 qi2 shen1 !
3
chuang4zao4 de5 zhu3
bei4 shou4 zao4 de5 ren2 ding1 si3 ,
zai4 shi2zi4jia4 ,
ni3 shi4 he2deng3 jiang4 bei1 !
ni3 bu4 zi4 jiu4 ,
bei4 shen2 qi4 you4 bei4 ren2 hen4 !
ni3 bu4 tui4suo1 ,
jing1 hei1an4 , he1 ku3 bei1 !
4
mian4dui4 si3wang2 ,
ni3 ru2he2 bai4 qi2 chang1kuang2 ?
rong2yao4 de2sheng4 ,
quan2 de2sheng4 , da4 de2sheng4 !
si1nian4 ji2 ci3 ,
zen3 neng2 bu4 gao1sheng1 huan1 chang4 !
yin1 fu3 de5 men2 ,
dao4 ru2jin1 quan2 kui4 beng1 .

a4men2