zan4mei3 zhu3 en1 ge1
1
wo3 xin1 yao4 zan4mei3 zhu3 , cheng1song4 zhu3 zun1 ming2 ,
bu4ke3 wang4ji4 zhu3 ci2ai4 yu3 en1 shen1 .
she4mian3 wo3 zhong4 zui4nie4 , yi1zhi4 wo3 ji2bing4 ,
jiu4shu2 wo3 ming4 mian3 si3wang2 er2 de5:2:dei3 sheng1 .
0
zhu3 en1ai4 zhi1 gao1da4 , ru2 tian1 li2 de5:di4 ;
yuan3 chu2qu4 wo3 zhong4 zui4 , ru2 dong1 li2 xi1
2
yi3 ci2ai4 wei4 guan1mian3 , jia1 yu2 wo3 tou2 shang4 ,
hou4ci4 mei3 wu4 , ling3:4:4:4 wo3 xin1de2 an1 xiang3 .
shi3 wo3 you3 ru2 fei1 ying1 , fan3 lao3 er2 huan2:hai2 tong2 ,
yin1 yang3wang4 zhu3 , xin1 neng2li4 bei4jia1 zeng1 .
3
ye1he2hua2 zui4 gong1yi4 , wei4 wu2ren2 bian4 qu1 ,
da4you3 ci2ai4 , le4:4:4:yue4 yu2 kuan1rong2 rao2shu4 .
bu4 ken3 chang2 ze2bei4 ren2 , bu4 yong3yuan3 huai2 nu4 ,
lian2ai4 wo3men5 ru2 fu4qin5 ai4 zi3nuu3 .
4
zhu3 ji4 ci4 wo3 duo1 en1 , jiang1 he2yi1 bao4 zhu3 ,
wei2 yuan4 ju3qi3 jiu4en1 bei1 le4:4:4:yue4 chen4:cheng1:1 zhu4 .
da4 neng2 zhong4 sheng4 tian1shi3 , jie1 qian2cheng2 bai4 fu2 ,
yuan4 shou4 zao4 zhe3 ju4 ge4 cheng1song4 huan1hu1 .
.
a4men2