shang4 zhu3 zhi1 ling2ge1
1
shang4 zhu3 zhi1 ling2 ,
ken3qiu2 jiang4lin2 wo3 xin1 ;
mo4 hua1:4:4 wo3 xin1 ,
qian2 yi2 si1 nian4 su2 qing2 ;
chui2 lian2 bei1 ruo4 ,
xian3 zhu3 da4li4 da4 neng2 ;
shi3 wo3 ai4 zhu3 ,
jin4li4 , jin4xin1 jin4 xing4 .
2
wo3 bu4 ken3qiu2
yi4 meng4 xian1zhi1 le4:4:4:yue4 jing4 ,
ye3 bu4 ken3qiu2
sheng1huo2 zhi1 mu4 lie4 fen1 ,
bu4 wang4 tian1 kai1 ,
bu4 wang4 tian1shi3 jiang4lin2 ;
dan4 qiu2 cong2 wo3
ling2 zhong1:4 chu2qu4 you1 yin1 .
3
jiao1:4:4 wo3 zhi1jue2
zhu3 chang2 zai4 wo3 shen1 pang2 ;
zhu4 wo3 xin1ling2 ,
fen4dou4 zhi1 ku3 dan1dang1 ;
neng2 du4 yi2 duan1 ,
neng2 ping2 wu2zhi1 fan3kang4 ;
you3 qiu2 wei4 ying1
yi1ran2 nai4xin1 pan4wang4 .
4
jiao1:4:4 wo3 ai4 zhu3 ,
neng2 xiang4 tian1shi3 yi4ban1 ,
zhuan1 yi1 re4qing2 ,
chong1man3 quan2 shen1qu1 gan1 ;
sheng4ling2 shi1xi3 ,
ru2 ge1 jiang4 zi4 tian1 jian4:4:1:1:1 ,
zhu3 ai4 zhi1 yan4
ran2 shao1 bian4 wo3 xin1 tan2 .
a4men2