sheng4ling2 ge1
1
dan4yuan4 sheng4ling2 dao1 fu3 ,
ci4 tou4 wo3 xin1 shen1chu4 ,
jiao1:4:4 wo3 fu2:2:4 ye1su1 ,
pao1 qu4 dao1 qiang1 qi2 gu3 ,
an1fu3 , an1fu3 ,
bu4de2bu4 jiang1 en1 zhu3 .
2
dan4yuan4 sheng4ling2 jiao4dao3 ,
ti4 wo3 shen1shen1 qi2dao3 ,
ti3xu4 wo3 you1 lao2 ,
chu2 jin4 wo3 xin1 fan2nao3 ,
zhi1xiao3 , zhi1xiao3 ,
ai4 zhu3 guo4yu2 zhen1bao3 .
3
dan4yuan4 sheng4ling2 tong2 zai4 ,
hao3xiang4 tai4yang2 guang1cai3 ,
zhao4 tou4 wo3 xin1 gan1 ,
jiao1:4:4 wo3 shen1shen1 chong2bai4 ;
shen2 ai4 , shen2 ai4 ,
guang3da4 guo4yu2 yun2 hai3 .
a4men2