sheng4ling2 yun4xing2 ge1
1
sheng4ling2 ru2 feng1 , feng1 he2 ru2 ?
dan4 wen2 feng1sheng1 zhi1 tou2 guo4:4:5 .
feng1 guo4:4:5 zhi1 tou2 hao4:3 hua1 kai1 ,
sheng1ming4 hua1 kai1 feng1 chui1 chu3/4 .
chang2 chui1fu2 , chang2 chui1fu2 ,
ken3qiu2 chui1 wo3 feng1 xiu1 zhu4 .
ling2 feng1 chui1 chu3/4 chun1 chang2 zai4 ,
hao4:3 hua1 wu2yu3 fang1 xiang1 tu3 .
2
sheng4ling2 ru2 quan2 qing1 shan1lu4 ,
huo4 zuo4 xi1 liu2 huo4 fei1 bao4 ,
huo4 zuo4 jiang1he2 you1you1 qu4 ,
huo2shui3 zi1run4 shu4 chang2 luu4 .
zi1run4 wu2 , zi1run4 wu2 ,
hua1 kai1 jie1shi5 guo3 man3 shu4 .
sheng1ming4 shuo4guo3 yue4 yue4 xin1 ,
yue4 xin1 ri4 xin1 lai4 yu3 lu4 .
3
sheng4ling2 ru2 you2 chang2 jiao1zhu4 ,
you2 man3 deng1zhan3 guang1 man3 wu1 .
you4 ru2 gao1:4 you2 man3 yi1jin1 ,
sheng4 ai4 xin1xiang1 xiang1 fu4yu4 .
chang2 jiao1zhu4 , chang2 jiao1zhu4 ,
ci3 sheng1 wei2 wang4 zhu3 en1 mu4 .
en1gao1 fan2shi4 jiao4xun5 wo3 ,
yuan4 wo3 er3 cong1 chang2 shun4fu2 .
4
sheng4ling2 ru2 jian4 si4 dao1 fu3 ,
pou1 kai1 ling2hun2 yu3 jin1 gu2;3 .
wo3 zhu3 shuang1 mu4 ru2 lie4yan4 ,
dong4 cha2 ren2xin1 yu3 fei4fu3 .
jian4cha2 wu2 , jian4cha2 wu2 ,
yin3mi4 guo4cuo4 qiu2 rao2shu4 .
wo3 ling2 chi4lu4 zhu3 guang1 zhong1:4 ,
an4 zhu3 xing2xiang4 ren4 diao1su4 .
5
sheng4ling2 ru2 huo3 ran2 rong2lu2 ,
lian4 wo3 lu2 zhong1:4 fu2 zha1 chu2 .
you4 ru2 da4 guang1zhao4 cheng2 tu2 ,
xin1 yan3 ming2liang4 wu2 mi2 wu4 .
ran2 shao1 wu2 , ran2 shao1 wu2 ,
zhao4liang4 ci3 sheng1 ai4 zhi1 lu4 .
yuan4 cheng2 jing1jin4 zuo4 qi4min3 ,
sheng4 guang1 ai4 huo3 yong3 tong2 zhu4 .
a4men2