zhu3 xing2 xin1 shi4 ge1
1
gan1ke3 ren2 na3 ! bu2yao4 zai4 tan4xi1 ,
wo3 zhu3 yi3jing5 xing2 xin1 shi4 ;
huo2shui3 jiang1he2 liu2 zai4 sha1mo4 de5:di4 ,
zhu3 zhen1 shi4 xing2 liao3:le5 xin1 shi4 .
0
ha1li4lu4ya3 ! ling2 en1 chong1 yi4 , ( en1 chong1 yi4 )
jiang1he2 liu2 zai4 sha1mo4 de5:di4 ; ( sha1mo4 de5:di4 )
zhe4 shi4 wo3 zhu3 suo3 xing2 xin1 shi4 , ( xing2 xin1 shi4 )
ke3 zhe3 lai2 yin3:4 mo4 chi2 yi2 .
2
kuang4ye3 kai1hua1 xin1xiang1 you4 mei3li4 ,
nai3shi4 yin1 zhu3 xing2 xin1 shi4 ;
shan1di4 gai3bian4 rong2mei3 ru2 jia1mi4 ,
mo4fei1 yin1 zhu3 xing2 xin1 shi4 .
3
qi2 zai1 , jiang1he2 zi4wo3 xin1 yong3 qi3 ,
quan2 yin1 zhu3 xing2 liao3:le5 xin1 shi4 ;
zheng3 ge4ren2 sheng1 cheng2 liao3:le5 da4 shen2ji1 ,
jie1 yin1 zhu3 xing2 liao3:le5 xin1 shi4 .
4
kan4:1 a4 ! zhu3 zai4 duo1shao5 sha1mo4 de5:di4 ,
ji4 yi3jing5 xing2 liao3:le5 xin1 shi4 ;
yuan4 wo3 xin4tu2 tong2 de5:2:dei3 ci3 fu2qi5 ,
ge4di5 rang4 zhu3 xing2 xin1 shi4 .
a4men2