chen2xing1 ge1
1
chen2xing1 zhi1 zhong1:4
zui4 hui1huang2 , cai3 se4:shai4 guang1ming2 ,
dong4 zhao4 shi4jie4 ,
hei1an4 xiao1 , shu3guang1 cheng2 ;
dong1fang1 xiao3 xing1
yong3 can4lan4 , tian1ji4 hui1ying4 ,
dao3 yin3 wo3 ren2 ,
ma3cao2 bian1 zhao1:chao2:2 sheng4 ying1 .
2
han2 feng1 yin1 xi2 ,
ma3cao2 bian1 lu4 dian3 jing1ming2 ,
niu2ma3 wei4 wu3 ,
sheng4 ying1 tou2 di1chu4 zhen3 ;
tian1shi3 song4zan4 ,
ge1 ling2long2 , mu4ren2 cui1 xing3 ,
qi2 lai2 chao2jin4
chuang4zao4 zhu3 , jiu4 shi4 jun1 .
3
wo3men5 ru2he2
bu4 xian4 feng4 ming2 bao3 qi2 zhen1 :
dong1fang1 ru3xiang1 ,
gu3 tong2 ding3 , fen1fang1 teng2 ,
shan1 zhong1:4 bi4yu4 ,
hai3yang2 zhong1:4 ming2 zhu1 jing4 cun4 ,
lin2 jian4:4:1:1:1 mo4yao4
he2222:huo2 di4xia4:5 chun2 huang2jin1 ?
4
jiu4zhu3 de5 ai4
bu4neng2 jiang1 qi2 zhen1 diao4 huan4 ,
shan1 hai3 zhu1 yu4
zong4 xian4 zhu3 ye3 tu2ran2 ;
nei4xin1 zhi4cheng2
bi3 zhen1bao3 geng4jia1 xi1han3 ,
qian1bei1 qian2 dao3 ,
zhu3 kan4lai5 geng4:1 xi3huan5 .
5
chen2xing1 zhi1 zhong1:4
zui4 hui1huang2 , cai3 se4:shai4 guang1ming2 ,
dong4 zhao4 shi4jie4 ,
hei1an4 xiao1 , shu3guang1 cheng2 ;
dong1fang1 xiao3 xing1
yong3 can4lan4 , tian1ji4 hui1ying4 ,
dao3 yin3 wo3 ren2 ,
ma3cao2 bian1 zhao1:chao2:2 sheng4 ying1 .
a4men2