ming2 xing1 can4lan4 ge1
1
ming2 xing1 can4lan4 ye4 wei4 yang1 ,
bo2li4heng2 cheng2 zai4 meng4 xiang1 ;
ye3 wai4 mu4ren2 jian4 yi4xiang4 ,
tian1shang4 jiao3 ran2 fa1:1:4 da4 guang1 ;
tian1shi3 lie4 dui4 tong2 ge1chang4 ,
mu4ren2 jian4 zhi1 xian2 jing1huang2 ,
hu1 wen2 lun2yin1 ban1 jiu3 xiao1 ,
xuan1yan2 sheng4 zi3 jiang4 xia4fang1 .
zhi4gao1 rong2yao4 gui1 shang4 zhu3 !
quan2 de5:di4 ren2min2 fu2 wu2jiang1 !
2
ming2 xing1 can4lan4 ye4 wei4 yang1 ,
gu1 deng1 ying2ying2 zhao4 ke4 chuang1 ;
qu3 lai2 jiu4 bu4 zuo4 qiang3bao3 ,
ma3cao2 quan2 dang1 yu4 er2 chuang2 ;
wei4 yu4 jiu4 shi4 zheng3 xian4 ni4 ,
dao4 cheng2ren2 shen1 zhen1li3 zhang1 ,
cai2 li2 di4 zuo4 lin2 xia4 jie4 ,
ren2 shi4 jian1xin1 yi3 bei4 chang2 .
zhi4gao1 rong2yao4 gui1 shang4 zhu3 !
quan2 de5:di4 ren2min2 fu2 wu2jiang1 !
3
wang4 dao4 nai3 you3 san1 bo2shi4 ,
yang3 zhan1 yi4 xing1 fa1guang1 mang2 ;
cong2 zhi1 jiu4zhu3 sheng1 you2tai4 ,
yi1 jin4 wei4 rong2 cheng2 yi4 zhang333:chang22 ;
jie4 bi3 ming2 tuo2 qian1 li3 zu2 ,
ba2she4 huang1mo4 zhao1:chao2:2 jun1wang2 ,
xie2 lai2 li3wu4 jing4xian4 shang4 ,
huang2jin1 , mo4yao4 yu3 ru3xiang1 .
zhi4gao1 rong2yao4 gui1 shang4 zhu3 !
quan2 de5:di4 ren2min2 fu2 wu2jiang1 !
4
tian1 ren2 xuan2 ge2 you2 zui4 zhang4 ,
zui4 xin1 qian2 zi1 dao4 xin1 wang2 ;
wo3 yi4 mo2 guo2 tou2xiang2 zhe3 ,
pai2huai2qi2lu4 wu2 zhu3zhang1 ;
shen2 yi3 wei4 wo3 li4 shan4 mu4 ,
wo3 qi3 yi1jiu4 zuo4 wang2 yang2 ?
yuan4 jie2 wo3 xin1 cheng2 sheng4dian4 ,
wu2 ruo4 ke4dian4 wu2 di4fang5 .
yuan4 jie2 wo3 xin1 cheng2 sheng4dian4 ,
wu2 ruo4 ke4dian4 wu2 di4fang5 .
a4men2