mu4ren2 wen2 xin4 ge1
1
mu4ren2 ye4jian1 huan2 zuo4 cao3chang3 ,
kan1shou3 suo3 mu4 qun2 yang2 ,
hu1ran2 tian1shi3 cong2 tian1xia4 jiang4 ,
zhou1wei2 can4lan4 qi2 guang1 .
2
mu4ren2 yi1 jian4 , bu4 jue2 xin1 jing1 ,
tian1shi3 bian4 shuo1 " wu4 jing1 ,
wo3 lai2 bao4gao4 kuai4le4 jia1yin1 ,
guan1xi4 shi4jie4 wan4min2 ."
3
" an4 gu3 yu4yan2 , da4wei4 wang2 cheng2 ,
jin1ri4 jiu4zhu3 jiang4sheng1 ,
ye1su1 ji1du1 wei4 zhu3 sheng4 ming2 ,
ji2 ci3 bian4 shi4 ming2zheng4 ."
4
" zhi4 zun1 tian1 ying1 , xia4 jiang4 shi4jian1 ,
fan2 ren2 dou1 neng2 qin1 jian4 ,
shen1 guo3 bai2 bu4 , yi4 chang2 bei1jian4 ,
wei4 ma3cao2 zhong1:4 shui4mian2 ."
5
tian1shi3 yu3 bi4 , hu1 you3 guang1ming2 ,
xian3xian4 yi1 qun2 tian1 jun1 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 , huan1le4 ge1sheng1 ,
sheng1 sheng1 piao1yi4 you1 qing1 .
6
" rong2guang1 quan2 gui1 tian1shang4 zhen1 shen2 ,
ping2an1 pu3 ci4 shi4ren2 ."
zi4 ci3 yi3hou4 , shang4 zhu3 ci2 en1
yong3yuan3 juan4gu4 sheng1 min2 .
a4men2