sheng4dan4 jia1yin1 ge1
1
tian1shi3 chu1 bao4 sheng4dan4 jia1yin1 ,
xian1 xiang4 tian2jian1 pin2ku3 mu4ren2 ;
mu4ren2 zheng4dang1 kan1shou3 yang2qun2 ,
yan2dong1 fang1 leng3 , zhang333:chang22 ye4 yi3 shen1 .
2
mu4ren2 tai2tou2 jian4 yi1 jing3 xing1 ,
yuan3 zai4 dong1fang1 , can4lan4 jing1ming2 ,
fa1chu1 qi2 guang1 , zhao4yao4 shi4 chen2 ,
bu4 fen1 zhou4ye4 , guang1cai3 yong3heng2 .
3
bo2shi4 san1 ren2 , yin1 jian4 xing1 guang1 ,
yuan3 dao4 er2 lai2 , li2bie2 jia1xiang1 ,
zhuan1xin1 yi1 yi4 , xun2qiu2 jun1wang2 ,
zhui1sui2 jing3 xing1 , bu4 wen4 lu4 zhang333:chang22 .
4
jing3 xing1 dao3 yin3 , du4 mo4 yue4 huang1 ,
dao4 bo2li4heng2 , ting2liu2 qi2 shang4 ;
jing3 xing1 she4 zhao4 , ma3 peng2 guang1mang2 ,
ying1hai2 ye1su1 ma3cao2 wei4 chuang2 .
5
bo2shi4 san1 ren2 , da4jia1 zou3 jin4 ,
qu1xi1 jing4bai4 , qian2cheng2 xu1xin1 ,
jing4 jiang1 li3wu4 feng4xian4 zun1 jun1 ,
ru3xiang1 , mo4yao4 , you4 you3 huang2jin1 .
0
huan1xin1 , huan1xin1 ,
huan1xin1 , huan1xin1 ,
tian1guo2 jun1wang2 jin1ri4 jiang4sheng1 .
a4men2