xiao3 bo2li4heng2 ge1
1
mei3 zai1 xiao3 cheng2 , xiao3 bo2li4heng2 !,
ni3 shi4 deng3 qing1jing4 !
wu2 meng4 wu2 jing1 , shen1shen1 shui3zhao2 ,
qun2 xing1 qiao3ran2 jin4xing2 .
zai4 ni3 qi1hei1 de5 jie1 qu2 ,
yong3yuan3 de5 guang1 zhao1 qi3 ;
wan4shi4 xi1wang4 , zhong4 sheng1 you1 jing1 ,
jin1 xiao1 ji2zhong5 yu2 ni3 .
2
yin1 ma3li4ya3 dan4sheng1 sheng4 ying1 ,
tian1shang4 tian1 jun1 qi2ji2 ,
shi4jie4 zhong4 sheng1 han1shui4 zheng4 shen1 ,
tian1 jun1 qian2jing4 shou3ye4 .
chen2xing1 a4 , tong2 lai2 song4yang2 ,
tong2 lai2 li3bai4 qian2cheng2 ,
tong2 lai2 gan3xie4 zhi4 zun1 shang4 zhu3 ,
tong2 zhu4 shi4jie4 he2ping2 !
3
hong2 ai4 shang4 zhu3 , zhi4 da4 en1dian3 ,
pu3 ci4 xin4yang3 de5 ren2 ,
he2deng3 zhuang1yan2 , he2deng3 an1jing4 !
rou4 er3 bu4neng2 ting1wen2 .
zai4 zhe4 you3 zui4 de5 shi4jie4 ,
jiu4zhu3 qiao3ran2 jiang4sheng1 ;
fan2 bai3 qian2cheng2 qian1gong1 xin1 men2 ,
kai1 liao3:le5 ! zhu3 bi4 jiang4lin2 .
4
qiu2 bo2li4heng2 zhi4 sheng4 ying1hai2 ,
ci3 ke4 cong2 tian1 jiang4lin2 ,
chu2 jin4 wo3 zui4 , jin4ru4 xiong1huai2 ,
jin1ri4 sheng1 yu2 wo3 xin1 .
xin1 wen2 tian1 jun1 chuan2 xiao1xi5 ,
qun2 sheng1 kuai4le4 wu2ya2 ;
yi3ma3nei4li4 , shen2ren2 tuan2qi4 ,
qian1qiu1 wan1gu3 yong3 xie2 !
a4men2