sheng4 ye4 jing4 ge1
1
sheng4 ye4 qing1 , sheng4 ye4 jing4 ,
ming2 xing1 can4lan4 , tian1di4 ning2:4 ;
shui3 ji4 shan1 mian2 , wan4lai4 wu2 sheng1 ,
qing1 yun2 liao2rao4 yong1 zhe5 bo2li4heng2 ,
ke4dian4 ma3cao2 dan4sheng1 tian1 ying1 .
2
sheng4 ye4 qing1 , sheng4 ye4 jing4 ,
tian1shi3 xian3xian4 , mu4ren2 jing1 ;
jin1 qin2 yu4 zheng1 , man4 tian1 ge1 yun4 ,
ha1li4lu4ya3 ! shan1 hai3 yu4 qi2 ming2 ,
chuan2bao4 jia1yin1 : jiu4zhu3 jiang4sheng1 !
3
sheng4 ye4 qing1 , sheng4 ye4 jing4 ,
jiu4zhu3 ye1su1 jin1 jiang4sheng1 ;
bo2ai4 , xi1sheng1 , gong1yi4 , he2ping2
sheng4 rong2 he4 hua2 you2ru2 ri4 chu1 sheng1 ,
en1 guang1hui1 yao4 , zhao4 che4 gan1 kun1 !
a4men2