san1 bo2shi4 ge1
1
san1 bo2shi4 lai2zi4 dong1fang1 ,
xie2dai4 li3wu4 xian4 gei3 jun1wang2 ,
jing1guo4 tian1ye3 , huang1mo4 , shan1chuan1 ,
ri4ye4 gen1sui2 xing1 guang1 .
2
wo3 xian4 huang2jin1 zun1gui4 zhi4 shang4 ,
zuo4 ta1 guan1mian3 he4 ta1 wei4 wang2 ,
yong3 yong3yuan3 yuan3 tong3zhi4 wo3men5 ,
en1 ze2 de5:di4 jiu3 tian1 zhang333:chang22 .
3
wo3 xian4 ru3xiang1 fen1fang1 si4 yi4 ,
jiu4zhu3 en1ai4 wan4min2 shou4 yi4 ,
qi2dao3 , gan3xie4 , zan4mei3 , song4yang2 ,
dang4zuo4 xin1xiang1 zhi1 ji4 .
4
wo3 xian4 mo4yao4 sui1 ku3 you2 xiang1 ,
yu4shi4 fen2mu4 tong4ku3 qi1liang2 ,
you1shang1 , bei1tan4 , liu2xue4 , she3shen1 ,
zhu3 you3 de2sheng4 li4liang5 .
5
jun1wang2 shang4 zhu3 wei2ren2 xi1sheng1 ,
he2deng3 rong2yao4 , ta1 yi3 de2sheng4 !
ha1li4lu4ya3 ,
ha1li4lu4ya3 ! tian1shang4 ren2jian1 tong2 sheng1 .
fu4ge1
e2:o2;4 ! qi2miao4 ming2 xing1 fang4 guang1mang2 ,
can4lan4 wu2bi3 zhen1 hui1huang2 .
ming2 xing1 yin3ling3 bu2duan4 qian2jin4 ,
zhi2dao4 chao2jian4 zhu3 zhen1 guang1 .
a4men2