rong2yao4 ge1
1
tian1shi3 ge1sheng1 chuan1 yun2xiao1 ,
gao1shan1 xiang3ying5 sheng1 piao1yao2 ,
you1ya3 hui2 yin1 rao4 da4di4 ,
ji1du1 jiang4sheng1 jia1yin1 bao4 .
2
mu4ren2 wei4he2 dou1 huan1xin1 ,
rong2yao4 shi1ge1 chang4 bu4 ting2 ?
ge1sheng1 you1yang2 chuan2 he2 yin1 ?
jiu4zhu3 dan4sheng1 shi4 xi3xun4 .
3
da4jia1 lai2dao4 bo2li4heng2 ,
chao2jian4 sheng4 ying1 xin1 qian2cheng2 ,
qu1xi1 gui4bai4 zhu3 ye1su1 ,
gao1chang4 jiu4zhu3 yi3 jiang4sheng1 .
fu4ge1
rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 , gui1 zhen1 shen2 ,
rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2 !
rong2yao4 , rong2yao4 ,
rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2 ,
rong2yao4 gui1yu2 zhi4gao1 zhen1 shen2 !
a4men2