huan1le4 jia1yin1 ge1
1
huan1le4 sheng4dan4 jia1yin1 da4jia1 lai2 ge1chang4 ,
ye1lu4sa1leng3 huan1hu1 mi2sai4ya4 wei4 wang2 !
xi1an1 quan2 de5:di4 bao4 dao4 jiu4   yi3 jiang4lin2 ,
ye1su1 ji1du1 gan1yuan4 bei1jian4 jiu4 zhong4ren2 .
2
huan1le4 sheng4dan4 jia1yin1 da4jia1 lai2 ge1chang4 ,
ye1lu4sa1leng3 huan1hu1 mi2sai4ya4 wei4 wang2 !
pu3 shi4 wan4min2 qi2 lai2 chuan2yang2   jiang4sheng1 ,
ci4 xia4 jiu4en1 wan4 zhong4 xin4tu2 meng2 en1 shen1 .
3
huan1le4 sheng4dan4 jia1yin1 da4jia1 lai2 ge1chang4 ,
ye1lu4sa1leng3 huan1hu1 mi2sai4ya4 wei4 wang2 !
xin4tu2 da4jia1 gong1jing4 xian4shang5 gan3xie4 xin1 ,
tian1 jun1 tong2 chang4 ha1li4lu4ya3 man3 tian1ting2 .
fu4ge1
huan1le4 sheng4dan4 jia1yin1 da4jia1 lai2 ge1chang4 ,
ye1lu4sa1leng3 huan1hu1 mi2sai4ya4 wei4 wang2 !
a4men2