huan1le4 wu2 qiong2jin4 ge1
1
wo3men5 huan1le4 wu2 qiong2jin4 ,
ha1li4lu4ya3 !
ye1su1 ji1du1 yi3 jiang4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
0
shang4 zhu3 jin1ri4 da4 shang3ci4 ,
ta1de5 er2zi5 jin1 jiang4 shi4 ,
sheng4 zi3 ji1du1 ,
ha1li4lu4ya3 !
2
kan4:1 na4 mei3li4 mei2gui1hua1 ,
ha1li4lu4ya3 !
xiang4zheng1 liu2xue4 jiu4en1 da4 ,
ha1li4lu4ya3 !
3
dao4cheng2rou4shen1 zhen1 xi1qi2 ,
ha1li4lu4ya3 !
tian1shang4 rong2hua2 quan2 pao1qi4 ,
ha1li4lu4ya3 !
a4men2