wei1ran2 cheng2:sheng4 luu2 ge1
1
wei1ran2 cheng2:sheng4 luu2 xiang4qian2 jin4xing2 !
yan2 tu2 min2 zhong4 yi1 pian4 ge1sheng1 ;
wen1rou2 jiu4zhu3 xiang4qian2 jin4xing2 ,
zong1 zhi1 yi1fu5 man3 lu4 pu1 chen2 .
2
wei1ran2 cheng2:sheng4 luu2 xiang4qian2 jin4xing2 !
bei1wei1 mo1 yang4 shi4 qu4 cheng2 ren2 ;
ji1du1 de2sheng4 jin1 fan1 kai1shi3 ,
si3wang2 bai4 tui4 , zui4e4 kan1ping2 .
3
wei1ran2 cheng2:sheng4 luu2 xiang4qian2 jin4xing2 !
tian1shang4 zhong4 jun1 fu3 shou3 ting2 jing1 ,
yao2 kan4:1 jiu4zhu3 qu4 zuo4 xi1sheng1 ,
man3huai2 you1luu4 , an4ran2 shang1xin1 .
4
wei1ran2 cheng2:sheng4 luu2 xiang4qian2 jin4xing2 !
mo4 ci4 ju4lie4 fen4dou4 jiang1 lin2 ;
tian1shang4 bao3zuo4 sheng4 fu4 guan1xin1 ,
pan4wang4 shen2 zi3 rong2 gui1 tian1 cheng2 .
5
wei1ran2 cheng2:sheng4 luu2 xiang4qian2 jin4xing2 !
bei1wei1 mo1 yang4 shi4 qu4 cheng2 ren2 ;
di1tou2 qu1 shou4 rou4shen1 ku3tong4 ,
ran2hou4 sheng1 tian1 yong3 zhang3 quan1heng2 .
a4men2