ye1su1 du2zi4 dao3gao4 ge1
1
ye1su1 du2zi4 wei4 wo3 dao3gao4 ,
zai4 ke4xi1ma3ni2 yuan2 ,
ta1 yi3 wei4 wo3 du2 chang2 ku3 bei1 ,
mian4 shang4liu2 han4 ru2 xue4 .
0
wei4 wo3 ! wei4 wo3 !
ta1 wei4 wo3 ding1 shi2jia4 !
she3shen1 liu2xue4 huan2:hai2 wo3 zui4 zhai4 ,
ta1 shang1xin1 shi4 wei4 wo3 ! wei4 wo3 !
wei4 wo3 !
2
ye1su1 du2zi4 wei4 wo3 shou4 shen3 ,
zai4 bi3la1duo1 ting2 qian2 ,
ta1 du2zi4 dai4 jing1ji2 guan1mian3 ,
wei4 shi4ren2 suo3 qing1kan4 .
3
ye1su1 du2zi4 wei4 wo3 shou4 si3 ,
zai4 ge4ge4ta1 shan1 shang4 ,
ting1 ta1 kou3 zhong1:4 gao1sheng1 hu1han3 :
" cheng2 liao3:le5 ! cheng2 liao3:le5 ! cheng2 liao3:le5 !"

1
It was alone the Savior prayed
In dark Gethsemane;
Alone He drained the bitter cup
And suffered there for me.
0
Alone, alone, He bore it all alone;
He gave Himself to save His own,
He suffered, bled and died alone, alone.
2
It was alone the Savior stood
In Pilate กฏ s judgment hall;
Alone the crown of thorns He wore,
Forsaken thus by all.
3
Alone upon the cross He hung
That others He might save;
Forsaken then by God and man,
Alone, His life He gave.
4
Can you reject such matchless love?
Can you His claim disown?
Come, give your all in gratitude,
Nor leave Him thus alone.
-
Composer: Ben H. Price (1914)
Meter: 8.6.8.6.10.8.10
Incipit: 11231 413
Key: F Major or modal