shi2jia4 yong3cun2 ge1
1
zai4 ge4ge4ta1 shan1 shang4 ,
gu1 li4 shi2 zi4 bao3 jia4 ,
zhi4 xiu1ru3 zhi4 ku3tong4 ji4hao5 ;
zai4 ci3 zhen1 shen2 ai4 zi3
wei4 zhong4 zui4ren2 ding1 si3 ,
zhe4 shi2jia4 wei4 wo3 zui4 ai4 zhi4bao3 .
2
ge4ge4ta1 zhi1 shi2jia4 ,
sui1ran2 you3 ren2 miao3shi4 ,
yu2 wo3 que4 shi4 zhen1 shen2 ren2ci2 ;
shen2 zi3 ye1su1 ji1du1
gan1 li2 tian1tang2 rong2hua2 ,
zai4 ci3 shi2zi4jia4 bei4 ren2 ding1 si3 .
3
ge4ge4ta1 zhi1 shi2jia4 ,
sui1ran2 man3 you3 xue4 ji1 ,
wo3 reng2ran2 yi3ci3 jia4 wei4 sheng4 ;
yin1 zai4 ci3 bao3 jia4 shang4 ,
wo3 jiu4zhu3 she3 sheng1ming4 ,
xi3 wo3 zhong4 zui4 bing4 shi3 wo3 cheng2 sheng4 .
4
wo3 yuan4 zhong1xin1 sui2 zhu3 ,
bu4 yi3 fu2yin1 wei4 chi3 ,
gan1yuan4 bei1fu4 shi2 zi4 bao3 jia4 ;
bu4 ri4 jiu4zhu3 zai4 lin2 ,
ying2jie1 wo3 zhong4 sheng1 tian1 ,
yong3yuan3 xiang3fu2 le4:4:4:yue4 rong2 gui1 tian1 jia1 .
0
gu4 wo3 gao1sheng1 cheng1song4 zhu3 shi2jia4 ,
zhi2dao4 zai4 zhu3 tai2 qian2 jian4 fu4 mian4 ,
wo3 yi4sheng1 yao4 bei1fu4 zhu3 shi2jia4 ,
shi2zi4jia4 ke3 huan4 gong1yi4 guan1mian3 .
a4men2