ling3 dao4 ge4ge4ta1 ge1
1
tong2 lai2 jia1 mian3 sheng1ming4 zhi1 wang2 ,
rong2yao4 dou1 gui1 gei3 ta1 !
shi3 wo3 mo4 wang4 zhu3 jing1ji2 mian3 ,
ling3 wo3 dao4 ge4ge4ta1 .
2
qiu2 zhu3 shi4 wo3 mai2 ni3 fen2mu4 ,
ni3 wei4 wo3 chang2 si3 wei4 ;
yuan4 xiang4 tian1shi3 shen1 chuan1 bai2 yi1 ,
zai4 zhu3 fen2mu4 shou3 wei4 .
3
wo3 yuan4 xian4 li3 lai2dao4 mu4 pang2 ,
xiang4 dang14nian2 ma3li4ya3 ;
zhu3 yi3 fu4huo2 , zhu3 mu4 yi3 kong4
ling3 wo3 dao4 ge4ge4ta1 .
4
wo3 yuan4 gan1xin1 , wo3 zhen1qing2 yuan4 ,
bei1:bei4 shi2zi4jia4 gen1 zhu3 ;
wo3 yuan4 yu3 zhu3 tong2 chang2 ku3 bei1 ,
yin1 zhu3 wei4 wo3 shou4ku3 .
0
shi3 wo3 mo4 wang4 ke4xi1ma3ni2 ,
zhu3 shou4 tong4ku3 he2deng3 zhi1 da4 !
shi3 wo3 mo4 wang4 zhu3 ai4 wei4 wo3 ,
ling3 wo3 dao4 ge4ge4ta1 .
a4men2