qi2miao4 shi2jia4 ge1
1
mei3 feng2 si1xiang3 qi2miao4 shi2jia4 ,
ming2gan3 jiu4en1 , qian2cheng2 ding3 li3 ;
cong2qian2 suo3 mu4 shi4li4 xu1rong2 ,
ru2jin1 yuan4yi4 wan2quan2 pao1qi4 .
2
jin4jian4 bao3 jia4 , yang3 zhan1 sheng4 fan4 ,
cun4 xin1 liao3jie3 jiu4en1 hao4da4 ;
mo4 rong2 wo3 wei4 bie2 shi4 jin1kua1 ,
sheng1si3 an1wei1 , wei2 kua1 shi2jia4 .
3
shi4wen4 zhong4 sheng1 ceng2 fou3:pi3 jian4 guo4:4:5 ,
you1chou2 ci2ai4 he2222:huo2 xue4 bing4 liu2 ?
chou2 ai4 ke3 ceng2 ru2ci3   jie1 ?
jing1ji2 ke3 ceng2 hua1:4:4 zuo4 mian3 liu2 ?
4
jiu4zhu3 ci2ai4 , wu2xian4 gao1shen1 ,
jin4 xian4 suo3you3 , nan2 bao4 zhu3 en1 ;
yuan4 fu4 shi2jia4 , xue2 zhu3 xi1sheng1 ,
he1 zhu3 ku3 bei1 , xiao4 zhu3 qiu2 ren2 .
a4men2