099 bao3 jia4 qing1 ying3 ge1 Beneath the Cross of Jesus
1
zai4 zhu3 bao3 jia4 qing1 ying3 zhong1:4 ,
huan1 ran2 li4ding4 jiao3gen1 ,
hao3si4 sheng4shu3 yuan3xing2 xin1ku3 ,
lai2 jin4 pan2shi2 zhi1 yin1 ;
hao3si4 kuang4ye3 xin1 feng2 ju1chu3 ,
chang2tu2 xi3 jian4 liang2ting2 ,
dao4 ci3 de5:2:dei3 xi1 jian1tou2 zhong4dan4 ,
yang3 li4 ben1fu4 qian2cheng2 .
2
shen2 sheng4 zhuang1yan2 zhi1 shi2jia4 ,
wo3 chang2 tai2tou2 zhan1yang3 ,
shuang1 yan3 ru2 jian4 bao3 xue4 qing1 liu2 ,
wei4 wo3 she3shen1 zhi1 xiang4 ;
re4 lei4 man3 kuang4 , cun4 xin1 ru2 lie4 ,
liang3 shi4 zi3xi4 si1liang5 :
si1liang5 wo3 shen1 bu4 pei4 shou4 en1 ,
si1liang5 zhu3 ai4 fei1chang2 .
3
yuan4 zai4 bao3 jia4 qing1 ying3 zhong1:4 ,
shi4 zhu3 , ai4ren5 , hang2dao5 ;
wo3 bu4 xun2qiu2 xu4ri4 guang1hua2 ,
yin1 you3 ci2 guang1 pu3zhao4 ;
shi4jie4 rong2hua2 , bu4zu2 tan1tu2 ,
de2shi1 wu2guan1 zhong4yao4 ,
dan4 jiang1 zui4e4 kan4:1 wei4 xiu1chi3 ,
bao3 jia4 kan4:1 wei4 rong2yao4 .